Principal

SR.NO.
NAME
QUALIFICATION
DESIGNATION
1 MRS. SASMITA MOHANTY M.A, B.Ed., M.Phil. PRINCIPAL

Vice Principal

SR.NO.
NAME
QUALIFICATION
DESIGNATION
1 MR. H.M. NAVEEN M.A., M.Phil, B.Ed. VICE PRINCIPAL

CBSE Teachers

SR.NO.
TEACHERS NAME
QUALIFICATION
1 MR. NITIN MALI M.A., B.Ed.
2 MR. SAMSON GONSALVES M.A., B.Ed.
3 MRS. MARAGARET GONSALVES N.T.T
4 MRS. ARUNA DHAMNEKAR M.A, B.Ed.
5 MR. ANIL SHINDE PATIL G.D ART, DIP A.Ed.
6 MRS. SHILPA GODHADE B.SC, B.Ed.
7 MRS. ARCHANA PATIL B.SC, B.Ed.
8 MR. SANJAY VISAPURE M.A, B. Ed.
9 MR. SUNIL NIRMALE M.A, B.Ed.
10 MS. ASMA S. KHAN M.Sc. , B.Ed.
11 MR. ASKAR ALI M.Sc. , B.Ed.
12 MR. ALDRIN G SAROTE Diploma in Indian Classical Music
13 MRS. HARSHNEEL KAUR(NANCY) M.A. , B.Ed.
14 MR. GEROGE P.S. B.A.B.ED., PGDEAS
15 MRS. SHAKUNTALA S SONULE M.A, B.Ed.
16 MRS. SHOBHA R KULKARNI M.A, B.Ed.
17 MR. AVINASH HIRIKUDE M.A, B.Ed.
18 MR. BHARAT DHAVALE S.S.C.
19 MRS. PADMA SHINDE M.Sc. , B.Ed.
20 MR. MARUTI KAMBLE M.A. B.Ed.
21 MR. ROBINS K.D. M.SC B.Ed.
22 MR. AMAR KSHIRSAGAR B.Sc. , B.Ed. , M.C.A.
23 MRS. DEEPA MANE M.Sc , M.Ed.
24 MRS. SMITA YADAV M.Sc.
25 MR. JOLY P.A. B.A. , B.Ed.
26 MR. AMOL RAUT VISYHARAD IN TABLA
27 MRS. SHREYA SONDUR B.Sc. , B.Ed.
28 MR. AVINASH SURVE B.A., M.A.
29 MR. RAMESH KUMAR D. B.Sc, B.Ed., M.Sc.
30 MR. PRASANNA KUMARI DANGE B.SC, M.SC B.ED
31 MR. RAJU DABHADE B.A. , B.Ed.
32 MR. RAMESH KHABALE Ph.D.
33 MRS. DEPASHREE LAD B.Sc., B.Ed.
34 MRS. JYOTI RANI B.Com. , B.Ed.
35 MR. GAUTAM T. KADAM DIP. IN CLASSICAL MUSIC
36 MR. DYANESHWAR KOSHTI M.A., M.Ed.
37 MRS. PRIYANKA SALUNKHE B.A. B.Ed.
38 MR. MADHUKAR REDDY B.Tech. ECE
39 MS. SAEE SURVE B.Com
40 MS. SHOBHA NAVEEN B.Sc, B.Ed, M.A. CTET
41 MR. RAJU DILIP CHAVAN M.A.
42 MS. PRIYANKA JAGDISH PATIL M.C.A.
43 DR.SHARAD DADASO PAWAR M.A. , Ph.D.
44 MR. SAYYED SOHARAB SAJJAD DIPLOMA IN ART EXAM
45 MS. ANAMIKA WANKHEDE M.A.
46 MR. KORI BHARATBALI MAHAVEER B.Ed.
47 MR. SARKAVAS AMAR NURUDDIN B.Sc., B.Ed.
48 MS. NEETA SURESH KAMBLE B.A., B.Ed.
49 MS. ANITA DAVID MONTESORY CERTIFICATE
50 MR. CHANDRASHEKHAR DEVDAS KHOT M.P.A.
51 MR. SAGAR VISHNUPANT BANGE M.A., B.Ed.
52 MS. SHAHIDA HUSEN NADAF M.A., D.Ed.
53 MS. ASHWINI KISHOR JOSHI B.A.,
54 MS. MANDLIKK DARRSHANA NAND B.Sc.
55 MS. VEENA VIJAY KULKARNI B.Sc.
56 MS. KAVITA VISHRAM GHADI Diploma in ART
57 MS. ANJALI MAGADUM (VAROOR) B.Sc., B.Ed., M.Ed., NET
58 MS. SANJYOTI VISHWANATH MUDGAL M.A. B.Ed., C.T.E.T
59 MR. RUPAL BHAVESH SHAH M.Sc., B.Ed.
60 MS. ANUPAMA KUMARI SINHA PGDEA, EMBA, M.Ed.
61 MR. LOKESH G M.A., B.Ed.
62 MS. SHRIHARSHA J B.Sc., B.Ed.
63 MR. SASI KRISHNA B.A, M.Ed.
64 MR. AKSHAY PALAMPALLE B.A, M.Lib.
65 MS. AELIYA FATIMA HINDI PRACHAR SABHA UTTAMMA PARIKSHA
66 MRS. PRANJALI RAMESH KHABALE M.A. B.Ed.
67 MR. SATISH MOHANLAL GANDHI B.A.
68 MS. ASHA NANASAHEB KHADE B.A, B.Ed.
69 MS. ANJU LOKHANDE H.S.C. , D.Ed.
70 MS. SUVARNA JATKAR H.S.C. , D.Ed.