Unity in Diversity Program by std. IV & V students on 25th February 2017